Spradziena draudi laboratorija

ATEX direktīva (franču: Atmosphères Explosibles, saukta arī par Direktīvu 94/9 / EK - noteikti ir Eiropas Savienība, kas nosaka pamatprasības izstrādājumiem, kurus paredzēts ievest potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Lielākajai daļai mašīnu un rīku, ko izmanto akmeņogļu raktuvēs, ir liels metāna un ogļu putekļu eksplozijas risks, un ATEX direktīva attiecas uz instrumentiem un aizsardzības metodēm, kas paredzētas izmantošanai vietās, kuras pakļautas eksplozijas riskam. Vēl nesen drošības noteikumi atsevišķās Eiropas Savienības valstīs bija savstarpēji dalīti, kas bija būtisks šķērslis brīvai preču apmaiņai starp dalībvalstīm.No pašreizējā viedokļa tika izveidota vienojošā ATEX direktīva, kas vienoja esošos noteikumus un ievērojami atviegloja materiālu apriti Eiropas Savienībā. Īstenojot Romas līguma 100.a panta noteikumus, vissvarīgākais ATEX direktīvas mērķis ir piešķirt preču brīvu apriti, garantējot ievērojamu aizsardzību pret sprādzieniem. Attiecībā uz ierīcēm lasīšanai potenciāli sprādzienbīstamās telpās Eiropas Parlaments un Eiropas Savienība 1994. gada 23. martā izdeva direktīvu ATEX 94/9 / EK, kurai apkope bija apturēta 2003. gada 1. jūlijā. Turklāt 1999. gada 16. decembrī tika pieņemta Direktīva 1999/92 / EK ATEX137 (pazīstama arī kā ATEX LIETOTĀJI, kas sērijās attiecas uz minimālajām prasībām attiecībā uz pozīcijas drošību vidēs, kur pastāv sprādzienbīstamas atmosfēras risks. ATEX direktīva 94/9 / EK sāka stāties līdz 2003. gada 1. jūlijam un aizstāja iepriekšējās vecās pieejas direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE marķējums (franču valodā: Conformité Européennesertifikācijas iestādes identifikācijas numurssprādziendrošs simbolssprādziena grupaierīces kategorijaaizsardzības pret sprādzienu tipssprādziena apakšgrupatemperatūras klase

Naturalisan

Mēs iesakām Atex apmācību