Razosanas procesa definicija

Publiskajos daudzdzīvokļu namos un dažādu darba biroju laukumā vajadzētu būt drošības slēdžiem. Tie ir labi funkcionējošas agrīnās brīdināšanas iekārtas elementi, pēdējais galvenokārt ir sprādziendrošs un ugunsdzēsības aprīkojums. Pateicoties viņiem, no traģēdijām var izvairīties.

Drošības slēdži satur daudz jaunu rakstzīmju, un tos var izmantot arī daudzās dažādās situācijās.Tirgū drošības slēdži ar atsevišķiem vārstiem ir vienkārši, tos var veiksmīgi izmantot gan bīdāmās durvīs, gan augšup un virs durvīm. Tos var uzstādīt uz skates vai uz dzīvojamā aprīkojuma. Drošības slēdži ar speciāliem vārstiem piešķir arī aizsargus. pārsegus var noņemt, tomēr, kad ierīce darbojas, tiem jābūt pareizi uzstādītiem, jo ​​to steigas mērķis ir nodrošināt ierīču drošību.Pozīcijas slēdži ar drošības darbību tiek izmantoti gan pret sprādzieniem aizsargātā mašīnā, gan arī būvniecības laikā. To saistošais mērķis izriet no pieņemtajām ES direktīvām.Avārijas apstāšanās līnijas slēdži ir vēl viens tips. Tas attiecas uz uzstādīšanu iestādēs un ierīcēs, kuras nevar apdrošināt, izmantojot noņemamus mašīnu pārsegus. Atšķirībā no pozīcijas kontaktiem, ārkārtas apturēšanas līnijas slēdžiem ir iespēja aktivizēt e-stop funkciju jebkurā kabeļa garumā.Drošības slēdžu veidi ir arī lentes slīdēšanas kontrole un jostas spriegošanas slēdži. Tos izmanto ierīcēs, kas nodrošina materiālu pārsūtīšanu. Viņu pozīcija ir uzraudzīt jostas spriegojuma pakāpi. Kad josta ir pareizi nospriegota, slēdzis ir ieslēgts.