Lublinas kases aparats

Katrs uzņēmējs, kuram savā uzņēmumā ir kases aparāti, katru dienu cīnās ar bagātīgām problēmām, ko šie ēdieni var radīt. Tāpat kā visas elektroniskās iekārtas, kases aparāti nav neatkarīgi no lēmumiem, un dažreiz tie sadalās. Ne katrs uzņēmuma īpašnieks zina, ka katrā postenī, kurā ieraksti tiek glabāti, izmantojot kases aparātu, viņam jāatceras vēl viena šāda ierīce, kas pašlaik ir par šīs svarīgās kļūdas.

Spartanol

Rezerves kases trūkums, pārdodot preces vai palīdzību, var izraisīt nodokļu iestādes uzliktu sodu, jo tas novērsīs, ka pārdošanas vēstule tiek sadalīta galvenās ierīces bojājuma vietā. Dokumentos, kas glabājas saskaņā ar kases aparātu, jāietver kases servisa buklets. Šis fakts ietver ne tikai ierīces remontu, bet arī padomus par kases aparāta fiskalizēšanu vai domu apmaiņu. Servisa mākslā ir jāievada arī unikāls numurs, ko nodokļu iestāde piešķīra kasierim, uzņēmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurās tiek izmantots kases aparāts. Visi šie padomi ir derīgi, kontrolējot nodokļu administrāciju. Ikviens kases aparāta prāts un labošana notiek speciālista dienesta uzdevumos, kuriem visiem uzņēmējiem, kas izmanto kases aparātus, būtu jāparaksta līgums. Kas ir nozīmīgs - jums jāinformē nodokļu pārvalde par jebkurām izmaiņām kases pakalpojumā. Pārdošana kasēs ir jāveic nepārtrauktā stilā, tāpēc veiksmīgi aizpildot kases aparātu, ir jāaizstāj atmiņa par svaigu, vienlaikus atceroties, ka vēlaties izlasīt atmiņu. Kases aparāta atmiņas lasīšana, iespējams, būs - arī tad, kad to remontē, tikai un vienīgi pilnvarota iestāde. Turklāt darbība ir jāpabeidz nodokļu iestādes darbinieka klātbūtnē. Izlasot fiskālo kases aparātu, tiek sastādīts atbilstošs protokols, no kura viens eksemplārs nonāk nodokļu iestādē un vēl viens - uzņēmējam. Viņam ir nepieciešams, lai šis protokols tiktu glabāts kopā ar jauniem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - viņa vaina var izraisīt biroja sodu.